Všeobecné podmienky  na portáli www.pracaihned.sk


Prevádzkovateľ Tibox servis s.r.o. zaručuje, že získané údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Odsúhlasením Online registrácie dávate súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle § 7 ods. 1 a 2 a ods. 11 a § 23 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Portál pracaihned.sk zhromažďuje len osobné údaje poskytnuté zadávateľom ako titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, a to výhradne za účelom ich evidencie , ako aj ich využitia k zabezpečeniu komunikácie so zadávateľom prostredníctvom telekomunikačného média.Za registráciu sa plati formou jednej sms v hodnote 20 € s DPH (jednorazovo).V pripade že Vám nebude ponuknutá ponuka práce peniaze vraciame. Cena hovoru: 2€ s DPH.

Ak sa Vám nezrealizuje registácia z dôvodu operátora Orange, alebo nedostatku kreditu môžete tak poukázať platbu na číslo účtu Tatrabanka: 2926901805/1100 ako variabilný symbol uveďte ID ktoré sa Vám zobrazí po registrácí. Konštantný symbol: 0308 na sumu: 20 €

Príklad: vyplňíte registračný formulár a po odoslaní obdržíte kód s číslom ktoré uvediete ako variabilný symbol 

 

Novinky

Info