Všeobecné podmienky  na portáli www.pracaihned.sk


Prevádzkovateľ zaručuje, že získané údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Odsúhlasením Online registrácie dávate súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle § 7 ods. 1 a 2 a ods. 11 a § 23 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Portál pracaihned.sk zhromažďuje len osobné údaje poskytnuté zadávateľom ako titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, a to výhradne za účelom ich evidencie , ako aj ich využitia k zabezpečeniu komunikácie so zadávateľom prostredníctvom telekomunikačného média.Za registráciu sa plati formou jednej sms v hodnote 20 € s DPH (jednorazovo).V pripade že Vám nebude ponuknutá práca peniaze vraciame.Technicky zabezpečuje Phonotex s.r.o., P.O.BOX 125, 840 00 Bratislava 4. Cena / 1min.: 2€ s DPH. 

 

Novinky

Info