Všeobecné podmienky  na portáli www.pracaihned.sk


Prevádzkovateľ Tibox servis s.r.o. zaručuje, že získané údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Odsúhlasením Online registrácie dávate súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle § 7 ods. 1 a 2 a ods. 11 a § 23 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Portál pracaihned.sk zhromažďuje len osobné údaje poskytnuté zadávateľom ako titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, a to výhradne za účelom ich evidencie , ako aj ich využitia k zabezpečeniu komunikácie so zadávateľom prostredníctvom telekomunikačného média.Za registráciu sa plati formou jednej sms v hodnote 20 € s DPH (jednorazovo).V pripade že Vám nebude ponuknutá ponuka práce peniaze vraciame. Cena hovoru: 2€ s DPH. 

 

Novinky

Info

Nový pracovný portál, denne nové ponuky

www.pracaportal.sk